Facebook Marketplace werkt niet: 10 eenvoudige oplossingen (2024)

Werkt Facebook Marktplaats niet meer voor u? Als fervent Facebook-gebruiker ben ik dit probleem ook tegengekomen. Hoewel vervelend, is het gemakkelijk op te lossen.

Hieronder deel ik mijn praktijkervaring en oplossingen om u te helpen deze uitdaging aan te gaan. Daarnaast leg ik uit waarom dit probleem überhaupt optreedt en hoe je ervoor kunt zorgen dat het nooit meer voorkomt. Klaar?

Wat is deze fout?

Facebook Marketplace is voor miljoenen mensen over de hele wereld een essentieel hulpmiddel geworden, waardoor gebruikers binnen hun lokale gemeenschap kunnen kopen, verkopen en handelen. Net als elk ander online platform is het echter niet immuun voor storingen en problemen.

Gebruikers kunnen problemen tegenkomen zoals:

 • “Kan geen verbinding maken met Marktplaats”
 • 'Marktplaats is niet beschikbaar voor u'
 • "Je hebt momenteel geen toegang tot Marktplaats."

Facebook Marketplace werkt niet: 10 eenvoudige oplossingen (1)

Veel Facebook-updates vermeldden enkele aanpassingen aan de Marktplaats. Dat zou een van de redenen kunnen zijn voor de instabiliteit ervan.

Het is van cruciaal belang om het exacte probleem waarmee u wordt geconfronteerd te identificeren. Hier volgen enkele veelvoorkomende foutmeldingen en hun mogelijke betekenissen:

 • Leeg scherm: dit kan duiden op een laadprobleem of een tijdelijk probleem met de app.
 • Marktplaats is niet voor u beschikbaar: dit kan erop duiden dat uw account geen toegang heeft, mogelijk vanwege regiobeperkingen of accountbeperkingen.
 • U heeft geen toegang tot Marktplaats: Dit kan te wijten zijn aan een tijdelijk verbod of beperking op basis van het beleid van Facebook.

Waarom werkt Facebook Marktplaats niet?

Voordat ik in de oplossingen duik, wil ik de mogelijke oorzaken uitleggen:

 1. Problemen met de server: Soms ligt het probleem niet bij u. De Facebook-servers zijn mogelijk niet beschikbaar of ondergaan mogelijk onderhoud.
 2. Accountbeperkingen: Facebook heeft mogelijk de toegang tot de Marktplaats voor uw account beperkt vanwege beleidsschendingen.
 3. App-storingen: Verouderde apps kunnen compatibiliteitsproblemen hebben en niet meer normaal werken.
 4. internet Connection: Een zwakke of onstabiele internetverbinding kan de prestaties van de app belemmeren.
 5. Toegankelijkheid van accounts: Zorg ervoor dat uw account niet nieuw is gemaakt en zo de Marketplace-functie is beschikbaar in uw land. Anders kunt u het niet gebruiken.

Hoe u kunt verhelpen dat Facebook Marketplace niet werkt, stap voor stap

Mijn ervaring is dat het probleem meestal wordt opgelost door de app bij te werken of uit en weer in te loggen. Laten we dus beginnen met de eenvoudigste oplossingen en langzaam opbouwen naar de meer complexe oplossingen.

1. Controleer de serverstatus van Facebook

Voordat u zich gaat verdiepen in persoonlijke probleemoplossing, moet u ervoor zorgen dat het probleem niet aan het einde van Facebook ligt. Websites zoals Downdetector kan realtime informatie verstrekken over de serverstatus.

2. Update de Facebook-app

Zorg er altijd voor dat je de nieuwste versie van de Facebook-app gebruikt. Verouderde versies kunnen bugs bevatten die in nieuwere releases zijn verholpen.

Ga dus naar uw respectievelijke app store (Google Play Store of Apple App Store) en update indien nodig.

3. Meld je opnieuw aan bij Facebook

Soms kunt u eenvoudigweg uitloggen en weer inloggen om uw accountinstellingen te vernieuwen en problemen op te lossen. Selecteer in de app het hamburgerpictogram, scrol omlaag en selecteer 'Uitloggen.” Meld u vervolgens opnieuw aan en controleer of Marketplace toegankelijk is.

Facebook Marketplace werkt niet: 10 eenvoudige oplossingen (2)

4. Wis cache en gegevens

De verzamelde cache en gegevens kunnen ervoor zorgen dat de app niet goed functioneert. Door het op te ruimen, kunnen kleine problemen vaak worden opgelost.

Op Android:

1. Ga naar Instellingen > Apps.

2. Zoek nu Facebook en dan tik op "Opslag".

Facebook Marketplace werkt niet: 10 eenvoudige oplossingen (3)

3. Tik ten slotte op "Verwijder gegevens" en "Cache wissen".

Facebook Marketplace werkt niet: 10 eenvoudige oplossingen (4)

Op iPhone:

Vanwege iOS-beperkingen moet je mogelijk de Facebook-app verwijderen en opnieuw installeren om de cache en gegevens te wissen.

Voor Google Chrome:

1. Open Google Chrome.

2. Klik op de drie verticale stippen (menupictogram) in de rechterbovenhoek.

3. Beweeg over "Meer tools" en selecteer "Internetgeschiedenis wissen".

Facebook Marketplace werkt niet: 10 eenvoudige oplossingen (5)

4. Kies het tijdsbereik. Selecteer om alles te wissen "Altijd".

Facebook Marketplace werkt niet: 10 eenvoudige oplossingen (6)

5. Vink de selectievakjes naast aan “Cookies en andere sitegegevens” en "Afbeeldingen en bestanden in cache".

6. klikken "Verwijder gegevens".

5. Controleer uw internetverbinding

Een zwakke of onstabiele internetverbinding kan de prestaties van de app belemmeren. Schakel tussen Wi-Fi en mobiele data of probeer uw router opnieuw op te starten.

6. Schakel extensies van derden uit

Wanneer u problemen ondervindt met Facebook Marketplace, zorg dan eerst voor een stabiele internetverbinding door uw router of modem opnieuw in te stellen. Browserextensies, vooral adblockers, kunnen ook de functionaliteit ervan verstoren.

Voor optimale prestaties deactiveert u deze extensies en bezoekt u de Marktplaats opnieuw. Het proces zal enigszins verschillen, afhankelijk van uw situatie browser, maar het is redelijk vergelijkbaar.

Bijvoorbeeld op Firefox:

1. Klik op de drie lijnen in de rechterbovenhoek en selecteer “Add-ons en thema’s.”

2. Druk op schakelknop ernaast om ze uit te schakelen.

Facebook Marketplace werkt niet: 10 eenvoudige oplossingen (7)

7. Installeer de Facebook-app opnieuw

Soms kan een nieuwe installatie onderliggende problemen oplossen. Verwijder de Facebook-app, start uw apparaat opnieuw op en installeer het vervolgens opnieuw vanuit uw app store.

8. Controleer de toegankelijkheid van uw account

Zorg ervoor dat uw profiel voldoet aan de criteria voor toegang tot Marketplace. Uw account mag niet gloednieuw zijn, u moet ouder zijn dan 18 jaar, en Zorg ervoor dat u zich in een ondersteunde regio en taal bevindt.

9. Bezwaar tegen ingetrokken toegang

Als u vermoedt dat uw toegang tot Marktplaats is ingetrokken vanwege beleidsschendingen, kunt u bezwaar maken bij Facebook. Ga naar het Marketplace-pictogram en selecteer “Verzoek om beoordeling” om uw bezwaar in te dienen.

10. Alternatieve methoden om toegang te krijgen tot de marktplaats

Als u nog steeds problemen ondervindt met de app, kunt u deze alternatieven overwegen:

 1. Bureaubladtoegang: Gebruik een desktop- of laptopcomputer en krijg toegang tot Facebook Marketplace via de officiële website. Deze methode omzeilt vaak app-specifieke problemen.
 2. mobiele browser: Gebruik in plaats van de app een mobiele browser om toegang te krijgen tot Facebook en navigeer naar Marketplace.

Als al het andere faalt en je de bovenstaande oplossingen hebt uitgeput, is het misschien tijd om contact op te nemen met het ondersteuningsteam van Facebook. Ze kunnen inzicht geven in eventuele lopende problemen of specifieke problemen met uw account.

 1. Klantenservice: Bezoek de officiële Facebook-pagina Klantenservice en zoek naar Marketplace-gerelateerde zoekopdrachten.
 2. Meld een probleem: Navigeer binnen de Facebook-app of -website naar “Instellingen">"Help en ondersteuning">"Meld een probleem.Beschrijf uw probleem in detail.

Facebook Marketplace werkt niet: 10 eenvoudige oplossingen (8)

Hoe dit probleem te voorkomen?

Om toekomstige problemen te voorkomen en uw ervaring op de Marktplaats te verbeteren, raad ik u aan:

 • Houd je altijd aan die van Facebook Marktplaatsbeleid.
 • Wis regelmatig de cache en cookies van uw app of browser.
 • Gebruik een betrouwbare internetverbinding voor ononderbroken toegang.

Aanvullende bronnen en ondersteuning

Als u nog steeds met problemen wordt geconfronteerd, kunt u deze bronnen verkennen:

 1. Facebook Helpcentrum: Facebook's ambtenaar Klantenservice biedt een schat aan informatie over verschillende onderwerpen, waaronder Marktplaats.
 2. gemeenschapsforums: Websites zoals Facebook Community bieden forums aan waar gebruikers hun ervaringen en oplossingen voor veelvoorkomende problemen delen.
 3. Meld een probleem: Navigeer in de Facebook-app of -website naar ‘Instellingen’ > ‘Hulp en ondersteuning’ > ‘Een probleem melden’. Beschrijf je probleem gedetailleerd en het team van Facebook kan je misschien helpen.

Conclusie

Dus nu weet je wat je moet doen als Facebook Marketplace niet goed werkt. Hoewel het een hulpmiddel van onschatbare waarde is, is het niet zonder uitdagingen. Met de juiste kennis en een beetje geduld kunt u deze problemen echter eenvoudig oplossen.

Deel gerust welke oplossing u heeft geholpen in de reacties hieronder!

Facebook Marketplace werkt niet: 10 eenvoudige oplossingen (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated:

Views: 6462

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.