Top 6 manieren om Facebook Marketplace te repareren werkt niet (2024)

Facebook Marketplace biedt een handig platform voor gebruikers om items te ontdekken, kopen en verkopen. Je hebt toegang tot de dienst via een browser of de Facebook-app. Net als elke andere app of service kan Facebook Marketplace u echter af en toe lastig vallen en stoppen met werken.

Inhoudsopgave

Waarom Facebook Marketplace mogelijk niet voor u beschikbaar is

1. Controleer de taalinstellingen

2. Afmelden en inloggen

3. Schakel browserextensies uit

4. Cachegegevens wissen

5. Update Facebook-app

Artikelen kopen of verkopen op Facebook Marketplace

Of Facebook Marketplace niet goed werkt of helemaal ontbreekt, deze handleiding bevat enkele tips voor het oplossen van problemen die kunnen helpen. Dus laten we het eens bekijken.

Waarom Facebook Marketplace mogelijk niet voor u beschikbaar is

Afgezien van technische problemen, zijn hier enkele veelvoorkomende redenen waarom het tabblad Facebook Marketplace mogelijk niet zichtbaar is in de app of website.

  • Je bent jonger dan 18 jaar. Facebook Marketplace is alleen beschikbaar voor gebruikers die minimaal 18 jaar oud zijn.
  • U bevindt zich in een land waar Marketplace niet beschikbaar is. Hier is een lijst met landen waar Facebook Marketplace beschikbaar is.
  • Je Facebook-account is relatief nieuw. Facebook verbiedt nieuwe gebruikers de toegang tot de Marketplace om oplichting te voorkomen.
  • Je hebt eerder het Marketplace-beleid van Facebook geschonden. In dergelijke gevallen kan Facebook uw toegang tot de Marktplaats blokkeren.

Top 6 manieren om Facebook Marketplace te repareren werkt niet (1)

Als je geen toegang hebt tot Facebook Marketplace ondanks dat je aan alle vereisten voldoet, kun je de volgende tips voor probleemoplossing gebruiken om het probleem op te lossen.

1. Controleer de taalinstellingen

Facebook Marketplace is alleen beschikbaar in populaire talen zoals Engels, Hindi, Frans, Spaans, Chinees en andere. Dus als je Facebook in een van de niet-ondersteunde talen gebruikt, zie je het tabblad Marktplaats niet.

Volg de onderstaande stappen om je taal op Facebook te wijzigen.

Stap 1: Open Facebook in uw favoriete webbrowser. Klik op uw profielpictogram in de rechterbovenhoek om naar Instellingen en privacy te gaan.

Top 6 manieren om Facebook Marketplace te repareren werkt niet (2)

Stap 2: Selecteer Instellingen.

Top 6 manieren om Facebook Marketplace te repareren werkt niet (3)

In relatie : Je kunt afscheid nemen van DEZE iPhones: ze krijgen in 2024 geen update

Stap 3: Gebruik het linkerdeelvenster om naar het tabblad Taal en regio te gaan. Klik vervolgens op de knop Bewerken naast Facebook-taal.

Top 6 manieren om Facebook Marketplace te repareren werkt niet (4)

Stap 4: Gebruik het vervolgkeuzemenu om een ​​van de ondersteunde talen te selecteren en klik op Wijzigingen opslaan.

Top 6 manieren om Facebook Marketplace te repareren werkt niet (5)

Nadat u bent teruggekeerd naar de startpagina van Facebook, ziet u het tabblad Marktplaats.

2. Afmelden en inloggen

Als uw problemen met de Marketplace alleen optreden als gevolg van een tijdelijke storing, moet u deze kunnen oplossen door uit te loggen bij uw Facebook-account en weer in te loggen. Tik hiervoor op het profielpictogram in de rechterbovenhoek en selecteer Logboek Uit.

Top 6 manieren om Facebook Marketplace te repareren werkt niet (6)

Meld u daarna weer aan bij uw Facebook-account en controleer of u toegang hebt tot Marketplace.

3. Schakel browserextensies uit

Als je extensies van derden gebruikt om advertenties te blokkeren of je Facebook-ervaring te verbeteren, kan een van die extensies verantwoordelijk zijn voor het probleem. Om deze mogelijkheid te verifiëren, kunt u extensies in uw browser uitschakelen en opnieuw proberen Facebook Marketplace te gebruiken.

Als u Facebook in Google Chrome gebruikt, typt u in chrome://extensies in de adresbalk en druk op Enter. Schakel alle extensies uit.

Top 6 manieren om Facebook Marketplace te repareren werkt niet (7)

Evenzo, als u Microsoft Edge gebruikt, typt u in edge://extensies in de adresbalk en druk op Enter. Gebruik de schakelaars naast extensies om ze uit te schakelen.

Top 6 manieren om Facebook Marketplace te repareren werkt niet (8)

Start hierna uw browser opnieuw en probeer Facebook Marketplace te openen. Als dit uw probleem oplost, kunt u alle extensies inschakelen om de extensie te isoleren die het probleem veroorzaakt.

4. Cachegegevens wissen

Ook oude tijdelijke bestanden die door uw browser of de app zijn opgeslagen, kunnen tot dergelijke problemen leiden. In de meeste gevallen kunt u het probleem oplossen door bestaande cachegegevens te wissen.

Als u browsegegevens in Chrome of Edge wilt wissen, drukt u op Ctrl + Shift + Delete (Windows) of Command + Shift + Delete (macOS) op uw toetsenbord om het paneel Browsegegevens wissen te openen. Gebruik het vervolgkeuzemenu naast Tijdbereik om Altijd te selecteren en markeer het vak met de tekst ‘Afbeeldingen en bestanden in cache’.

Druk daarna op de knop Gegevens wissen.

Top 6 manieren om Facebook Marketplace te repareren werkt niet (9)

Als u Facebook op uw Android-telefoon gebruikt, kunt u de volgende stappen uitvoeren om de cachegegevens te wissen.

Stap 1: Houd het pictogram van de Facebook-app lang ingedrukt en selecteer App-info in het menu dat verschijnt.

Top 6 manieren om Facebook Marketplace te repareren werkt niet (10)

Stap 2: Ga naar Opslag en cache en tik op de optie Cache wissen in het volgende menu.

Top 6 manieren om Facebook Marketplace te repareren werkt niet (11)

Top 6 manieren om Facebook Marketplace te repareren werkt niet (12)

5. Update Facebook-app

Facebook brengt regelmatig app-updates uit om nieuwe functies te introduceren, bekende bugs op te lossen en de app-prestaties te verbeteren. Als je de Facebook-app al een tijdje niet hebt bijgewerkt, kun je dergelijke problemen tegenkomen. Update de Facebook-app vanuit de Play Store of App Store en kijk of dat de situatie verbetert.

In relatie : Top 5 SHAREit-alternatieven voor iOS en Windows

Facebook voor Android

Facebook voor iOS

6. Vraag Facebook om uw toegang tot de marktplaats te herstellen

Als je het handelsbeleid of de communitynormen van Facebook schendt, kan het bedrijf je toegang tot de Marketplace blokkeren. In dat geval ziet u een bericht met de tekst ‘U kunt Marketplace nu niet gebruiken’.

Als je echter van mening bent dat je geen van de beleidsregels hebt geschonden, kun je Facebook verzoeken je toegang tot Marketplace te herstellen. Ga hiervoor naar het tabblad Marketplace, klik op Review aanvragen en vul het formulier in dat verschijnt.

Top 6 manieren om Facebook Marketplace te repareren werkt niet (13)

Het team van Facebook zou binnen 24 uur op je verzoek moeten reageren.

Artikelen kopen of verkopen op Facebook Marketplace

Hopelijk heeft een van de hierboven genoemde oplossingen je geholpen het probleem met de Facebook Marketplace op te lossen en kun je items kopen of verkopen zoals voorheen. Laat ons zoals altijd weten welke oplossing voor u heeft gewerkt in de opmerkingen hieronder.

Top 6 manieren om Facebook Marketplace te repareren werkt niet (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 6464

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.